Duchovní průvodci

Nedávno jsem byl dotázán, proč využívám služeb duchovních průvodců, když už toho „tolik“ vím a mám kontakt sám se sebou, že se přece stačí zeptat a odpověď obdržíme z hlubin naší duše. duchovní průvodci

Ačkoliv je samozřejmě pravda, že jsme sami sobě nejlepšími učiteli a že v sobě nosíme veškerou moudrost vesmíru, napojit se na tento zdroj všeho vědění však není jednoduché a neděje se „lusknutím prstů“. Žijeme sice v době, která dává podmínky pro obrovský růst úrovně vědomí, to co bylo v minulých staletích považováno za Osvícení a vyhrazeno jen pár vyvoleným se dnes stává životní realitou mnoha jedinců, přesto zde však jejich cesta zdaleka nekončí.

Dnešní doba nabízí možnost neomezeného duchovního růstu. Tento růst není lineární, spíše se odehrává v postupných krocích, či spíše skocích, které můžeme nazvat kvantovými. Je mnoho úrovní vědomí a v každé je spousta věcí k prozkoumání. Je úžasně sledovat, jak se obrysy věcí, situací, vztahů a principů fungujících na naší a nižší úrovni vědomí krásně vyjasňují. Trošku deprimujícím však zůstáva fakt, že jakmile dosáhneme určité úrovně a trochu se v ní rozkoukáme, už začínáme vnímat hranice úrovní dalších. Tyto hranice a svět za ní jsou v jakési mlze, spíše je tušíme, než abychom je mohli uchopit, uvidět a popsat. A právě zde se otevírá prostor pro duchovní poradce a průvodce, kteří nám pomáhají tuto mlhu rozptýlit a my pak snáze dokážeme v této mlze zahlédnout cestu vedoucí k dalším úrovním. To zda-li se po této cestě vydáme, už je jen na našem rozhodnutí, a sami neseme plnou zodpověnost za každý krok, který úděláme a i ten, který neuděláme.

Já tímto děkuji všem průvodcům, které jsem již potkal, i těm které teprve potkám, protože svět do nějž kráčím se zvětšuje s každým krokem který udělám. A i když dokáži kráčet sám je příjemné mít společnost, která pomůže rozehnat trošku mlhy a sníž mohu sdílet alespoň určité úseky mé cesty.

Pavel H.