Duše vs. Vyšší Já – část 1. – Pierre Teilhard de Chardin

Jaký je rozdíl mezi Duší a naším Vyšším Já?

Při mojí práci se často odkazuji na naše Vyšší Já, jako na inteligenci, které má přístup k informacím o našem těle a všem co jsme kdy zažili a to i mimo tento fyzický život. A jako taková ví, co je pro nás v každý moment to nejlepší.

Rozhodl jsem se tedy blíže prozkoumat, co to přesně je to naše Vyšší Já, jak funguje a spolupracuje s okolním světem a v čem se liší od naší duše. Na toto téma lze najít mnoho různých názorů, já však nejvíce souzním s vysvětlením které jsem nalezl na webu: http://souloriginandhistory.com a proto jsem se rozhodl ho pro Vás přeložit.

****

Richard Presser – Dnes je pondělí 30. Července 2012 a já kladu dotaz na rozdíl mezi duší a Vyšším Já. Můj host Pierre Teilhard de Chardin nabídl svůj pohled na toto téma. Podívejme se tedy, co k tomu může říct.

Richard Presser

Pierre Teilhard de Chardin

Toto je téma, které je lidstvem zcela nepochopeno. Říkám zcela, protože i když si je mnoho lidí vědomo těchto pojmů, tak ve skutečnosti není téměř nikdo, kdo by měl jasnou představu. Jsem si vědom, že toto mé prohlášení zní velmi sebevědomě, avšak z pozice v níž se nyní nacházím, jsem schopný tyto věci vidět a tak to říkám bez jakéhokoliv strachu, nebo postranních úmyslů. Je velmi důležité abychom si uvědomili rozdíl mezi duší a naším Vyšším Já a proto strávíme trochu času malým zamyšlením.

Dvě fáze sestupu duše do těla

Začněme pojmem duše. Duše tak jak jí rozumíte, je skupina částic, které byly vyslány vpřed Monadem (duše ve své celistvosti tak jak se odpojila od Všeho-co-je). Tato duše, jakožto skupina částic projde dolů skrze vyšší dimenze a poté se spojí se vznikajícím fyzickým tělem. Ve skutečnosti se tento proces skláda ze dvou fází.

1. fáze

V 1. fázi duše naváže kontakt s “tělem” již v okamžiku početí. Někteří z Vás jistě vědí, že po oplodnění dochází k rozdělení buňky na dvě části, a tyto dvě buňky pokračují v dalším dělení v podobě buněčných jader tak dlouho, až začne vznikat fyzické tělo ve všech svých podobách.

Tato buňečná jádra představují vyjádření naší DNA, avšak duše ovlivňuje jakým způsobem se DNA projeví. Takže na buňečné jádro působí souběžně více vlivů. I po vytvoření fyzického těla, zůstávají buněčná jádra součástí našeho těla a nalézají se v tzv. chráněné oblasti naší epifýzi (šišinky). Zde jsou chráněny proti působení vnějších vlivů, tak aby s nimi nikým a ničím nemohlo být manipulováno. A duše tedy ovlivňuje buněčné jádro a tím jeho vyjádření ve fyzické podobě, jelikož to, jak porosteme a jakou podobu získáme, se odvíjí od úkolu, který naše duše pro tento život přijala.

Takže například, pokud si naše duše zvolila, že chce tento život prožít s určitou fyzickou deformací, aby se mohla učit (a nejen ona) ze zkušností, které jí takový život přinese, potom duše ovlivní růst buněk takovým způsobem aby se toto fyzické poškození projevilo a to i tehdy, když toto poškození není zapsáno v buňečném jádru, jelikož to představuje dokonalost v nejčistší podobě.

2. fáze

Ve 2. fázi, kdy růst fyzického těla dosáhl určitého bodu dochází k sestoupení duše do těla, k jejímu spojení s tělem a “zabydlení se”. Okamžik během těhotenství, kdy k tomuto dojde může být různý a rozhoduje o něm sama duše a je mnoho faktorů, které to ovlivňují. Běžně k tomu dochází několik týdnů před porodem, ale může to být také počátkem těhotenství, nebo až na jeho konci. A naše duše s námi nadále komunikuje a ovlivňuje naši fyzickou podobu, stejně tak jako naši intuici a druh rozhodnutí, která děláme.

Říká se, že si volíme život, který žijeme a naše volba je velmi výrazně vyjádřena skrze vliv naší duše a to jakým způsobem se tento vliv v našich životech projeví.  A samozřejmě ta skupina částic, která tvoří naši duši, existuje i po našem přechodu na druhou stranu, který nazýváme smrt.

Vyšší Já

Na druhé straně Vyšší Já je energetická forma, která je vyslána Monadem, aby vytvořila jakousi komunikační linku zpět k Monadu. A také ho můžeme považovat za průvodce člověka a jeho ega. S tímto průvodcem je možné komunikovat a čerpat z obrovské moudrosti, kterou nese a využívat vedení jež nabízí, přičemž část tohoto vedení může být účelově vložena do Vyššího Já specificky pro konkrétní život, nebo i jen jeho část.

Je tedy možné, že Vyšší Já je v průběhu života nahrazeno, což je vždy rozhodnutí pozházející ze Zdroje, protože úkol, který si duše vytyčila byl splněn a život může začít směřovat zcela jiným směrem. V lidských životech se děje mnoho významných věcí a Vyšší Já může být nahrazeno aby podporovalo potřebnou změnu v životě jednotlivce.

Vyšší Já je tedy velmi mocný a důležitý zdroj moudrosti a vedení pro naše ega. Je možné se sním spojit vědomě, nebo může zůstat v pozadí, jak je tomu u většiny lidí, potom nám dodává nápady a pobízí nás určitým směrem. Vyšší Já také neustále komunikuje se Zdrojem a z našeho pohledu se s ním tedy doplňuje.

Tak toto jsou tedy myšlenky a vedení, které jsem si přál Vám dnes dát.

– Pierre Teilhard de Chardin –

zdroj: http://souloriginandhistory.com

Překlad: Pavel Haičman

pokračovat na 2. část  =>