Duše vs. Vyšší Já – část 2. – Carolyn Evers

Jaký je rozdíl mezi Duší a naším Vyšším Já? – Část 2.

Carolyn Evers – Máme tady otázku, jaký je rozdíl mezi duší a Vyšším Já. Především je potřeba pochopit, že mezi těmito dvěma skupinami částic existuje vztah. Nejedná se však pouze o vztah ve smyslu, že jsou schopny vzájemně spolupracovat, ale také o vztah mezi částicemi samotnými.

Jistě už jste mnohokrát slyšeli, že vše je vibrace a základní veličinou, která vibraci definuje je její frekvence. Mluvíme-li o částicích, které tvoří duši a Vyšší Já, pak tyto částice vibrují o extrémně vysoké frekvenci. Přesto, je důležité si uvědomit, že frekvence Vyššího Já, je ještě mnohem vyšší, než frekvence částic, které tvoří naší duši. Zde můžeme dobře vidět, že ačkoliv se Vyšší Já a duše vzájemně prolínají, stále se jedná o dvě samostatné jednotky (viz.obrázek).

CE1

Částice, které tvoří duši jsou takové povahy, že se mohou vyskytovat v našem 3D rozměru a doslova mohou reagovat a spojovat se s fyzickým tělem tak, aby optimálně pracovalo. Duše je tedy schopná vstoupit do fyzického těla, ne se pouze vznášet nad ním, ale zcela ho prostoupit od hlavy až po špičky prstů na nohou. To je optimální způsob jakým tyto částice mohou pracovat.

Na druhé straně, částice Vyššího Já vibrují na tak vysoké frekvenci, že neexistuje žádná možnost jejich propojeni s fyzickým tělem a proto zůstávají mimo tělo a skrze “poselství” zajišťují přímou komunikaci mezi vědomím duše a vědomím ega. Tento rozdíl ve výši frekvence duše a Vyššího Já umožnil, aby se duše propojila přímo s fyzickým tělem.

Pokud by částice v nichž se naše Já nachází měly jinou konfiguraci, pak by existoval mnohem bližší vztah mezi lidskou bytostí a jejím Vyšším Já. Díky tomu, že je frekvenční rozdíl mezi egem a Vyšším já tak velký, tak v mnoha případech vůbec nedojde k aktivaci Vyššího Já natolik, aby lidská bytost dokázala cítit, slyšet a vnímat jeho vedení. Ti jednotlivci, kteří jsou na mnohem nižší frekvenci, mohou být učeni a vedeni pouze intuitivním způsobem a zde se dostáváme do začarovaného kruhu, protože ti kteří fungují na velmi nízké frekvenci jsou vlastně v režimu úplného odpojení od svých intuitivních funkcí. Tudíž pro ty, kteří žijí své životy na velmi nízké frekvenční úrovni, tak to vedení, které by jim mělo být dostupné od jejich Vyššího Já je zcela odříznuto. Toto vede k tomu, že Vyšší Já musí začít komunikovat přímo s duší.

Ano, stále dochází ke komunikaci, o tom není pochyb, ale ti na velmi nízké frekvenci mají problém se spojit i se svou duší. Je to dáno tím, že jejich myšlenkové nastavení existenci duše a možnost komunikace s vyššími sférami, nejen že nechápe, ale často i přímo popírá. Proto tedy mnoho lidí stále prochází životem a jsou naprosto odříznutí od ducha. Je pravda, že občas dojde k přenosu inspirace skrze jemnohmotná těla, která nazýváme spirituální. Může docházet ke komunikaci mezi energetickým tělem a duší, pro každého jednotlivce je však mnohem žádanější mít přímou komunikaci s Vyšším Já. Je nám však líto, když musíme konstatovat, že pro mnoho lidí tato komunikace stále neexistuje. Brání jí v tom bariéra, která tam byla umístěna.

CE2

Hlavním důvodem, proč je toto tak důkežité, je, že Vyšší Já je naší bránou, vstupní cestou k Monadu. A vzhledem k tomu, že Monad má opět výrazně vyšší frekvenci než Vyšší Já, tak Vyšší Já bylo upraveno tak, aby mohlo komunikovat s Monadem. Jednotlivec musí být velmi pokročilý, aby se dokázal spojit se svojí duší, Vyšším Já a jít dále až k Monadu a za něj ke Zdroji. Nejžádanější by bylo moci se spojit přímo s Monadem, ale pro většinu lidí, je toto nemožný úkol, jelikož nejsou dostatečně duchovně zkušení.

Většina z nich, toto nedokáže proto, že nevěří, že by něco takového bylo možné. Jistě víte, že víra motivuje a posunuje všechny aspekty lidské existence do více vyspělých úrovní vibrací, energií a manifestace. Toto vše je zastřešeno hybnou silou, která vychází z lidské bytosti. A základnou pro vše je víra. Představte si trojúhelník postavený na špičku. Víra vespod jako základ všeho a dva aspekty na vrcholku jsou samozřejmě duše a Vyšší Já.

CE3

Ještě výše nad tím vším (z trojúhelníku nyní dostáváme diamant, viz obrázek nahoře) se nachází duše Monadu. Monad jako takový je velmi mocná, extrémně silná, ani nechceme říkat konfigurace, i když to tak je. Je to nesmírně silný aspekt Všeho-co-je ve středu Vesmíru, který byl vyslán vpřed aby vedl všechny aspekty, duše, Vyšších Já a povzbuzoval systém víry. A na samém vrcholku duše Monadu, je stále spojení se Vším-co–je, se Zdrojem, spojení s konfigurací, která se nachází ve středu Vesmíru.

Tato část vlastně nikdy nebyla odpojena, I když duše byly vyzvány aby šly a poznávaly, a ony šly, ale část z nich zůstala zpět. Je to velmi velká část, ale v porovnáni s Monadem velmi malá, skoro jako semínko. A toto semínko stále sedí v srdci Všeho-co-je. Tato část byla zadržena, nebylo jí umožněno jít a zkoumat a bylo to vědomé rozhodnutí Všeho-co-je, za účelem zachování přímé komunikace. Toto nastavení tedy umožnuje přímou komunikaci, jejíž podstata je pro Vás velmi složitá k pochopení.

CE4

V srdci Všeho-co-je jsou tedy tato semínka a jejich energie je držena zpět až do okamžiku kdy bytost zvaná člověk, která kráčí po Zemi otevře bránu a objeví svoji touhu komunikovat přímo se Vším-co-je. A ačkoliv tato možnost tady je, jenom velmi málo jednotlivců z celého lidstva dokáže toto pochopit a zahájit přímou komunikaci se Stvořitelem. A vy víte jak tato komunikace vypadá, už jste ji viděli. Je to řeč teček a čárek a je spojena v něco co vypadá jako vlákno. Je tvořena sílou lásky vycházející ze srdce Všeho-co-je. Je to zvláštní druh síly lásky, protože je to základní esence řeči v srdci Všeho-co-je.

 

CE5

Duše, které toto zažily rozumějí o čem mluvíme. Pokud tomu někdo nedokáže porozumět skrze odstupňování energií o němž jsme mluvili, pak nemá žádnou představu co máme na mysli.

Tato komunikace byla běžně praktikována v raných časech dávné Atlantidy, jelikož duše dobře rozuměly tomu jak funguje a byl to velmi mocný nástroj na jejich cestě.Byly časy, kdy duše nebyly rozděleny, kdy existoval mužsko-ženský aspekt, plus-mínus, a hermafroditní (oboupohlavní stav). Tehdy bylo mnohem jednodušší komunikovat se Zdrojem bez omezení, jelikož Zdroj je také oboupohlavní, a pokud se na to podíváme z pohledu elektřiny, tak jak jsme již mnohokrát zmínili, máme plus a mínus jako součást elektrické síly a duše byla plnou součástí tohoto spojení. Jakožto oboupohlavní, držela tyto dvě elektrické síly a přímo se na tyto síly Všeho-co-je napojovala.

CE6

Od té doby, kdy úchylní kněží přesvědčili lidské bytosti, že duše by měla být rozdělena, že tyto dva apsekty, mužský a ženský by měli být oddělené už nikdy nemůže dojít k přímé a neomezené komunikaci se srdcem Zdroje. Možnost komunikace stále zbyla, ale už nikdy v takové plnosti jako za časů Atlantidy. Úchylní kněží si toho byli plně vědomi a toto byl první krok, který použili ke kontrole lidstva. To je vše co si dnes přejeme sdělit.

– Předáno skrze Carolyn Evers od Kosmického Vědomí. –

zdroj: http://souloriginandhistory.com

Překlad: Pavel Haičman

<= zpět na 1. část