Energie Diamantového Světla

Energie Diamantového Světla …

… už několik let pracuji s energiemi, začínal jsem s Reiki, pár let poté jsem objevil Reconnection, ale vždy jsem cítil, že skrze mne proudí něco většího a toto cosi mne vedlo stále dál na cestě sebepoznání a následně poznání světa a Vesmíru. Tyto dvě věci jsou nerozlučně spjaty, nelze pochopit svět, Vesmír, Boha bez poznání sebe sama.

Kdysi jsem na jednom semináři řekl, že už jsem v půlce cesty za Poznáním, od té doby jsem ušel velký kus z této cesty, ale stále jsem v půlce smile emoticon Svět do něhož kráčím je stále větší a složitější s každým krokem který udělám, ale současně je také krásnější a přináší mnohé dary. Můj život a způsob jakým vidím a prožívám svět kolem mne, se za posledních 6 let změnil z černobílého standardu na Full HD v milionech barev. Během těchto let jsem obdržel mnoho darů, některé byly jen pro mne, ale některé jsou určeny k tomu abych je předával dál.

Poslední a zatím největší dar, který jsem obdržel je možnost přivádět/channelovat Diamantové energie. Zasvěcení do těchto energií není výsledkem žádného semináře, ale náročného transformačního období, kterým jsem si prošel v roce 2015, skrze které mi pomohly především dary matky Země v podobě medicíny Kambo a Ayahuasca. Mimochodem setkání s Ayahuascou by si neměl nechat ujít nikdo kdo je na cestě poznání, ušetří si tak mnoho let tápání v temnotě. V mém případě se přístup k Diamantovým energiím neotevřel v průběhu Ayahuascového zážitku, ale až později jako důsledek očistných procesů, jimiž jsem během těchto rituálů prošel. Tyto energie je možno přijmout jak při osobním setkání tak na dálku.

Vlastnosti energie Diamantového Světla se v mnoha ohledech schodují s vlastnostmi diamantu jako takového:

******
Energie Diamantového světla (krystalové energie) jsou energie nejvyšších frekvencí a intenzit jaké je dnes možné přivést na Zemi. Jedná se o bílý plamen, který otevírá srdce a umožňuje poznat bezpodmínečnou lásku, přivádí soucit a tvořivost na vysoké úrovně, přenáší Světelné kódy a aktualizaci naší DNA.

Energie Diamantového světla jsou zcela nekompromisní, tam kde jsou přítomny nezbývá žádný prostor, kde by se mohla schovat temnota. Tyto energie umožní vidět vše jaké to doopravdy je, nastavují zrcadlo, které ukáže každou nedokonalost. Výsledná směs energií, které během léčení obdržíte, je přesně navržena Zdrojem tak, aby co nejlépe sloužila Vašemu uzdravení a duchovnímu růstu.

Diamant představuje krásu a dokonalost pro ty, kteří ho umějí správně využít a podporuje všechny bytosti, které zvolily cestu Světla. Diamant má však i druhou stranu. Je to nejtvrdší minerál na Zemi a představuje nekompromisní ostrost a chladnou sílu vůči všemu a všem kteří podporují temnotu.

O Diamantu z meditativního hlediska
Tento drahokam je schopný uvolnit energetické bloky. Zvyšuje sebeúctu a sebelásku a pomáhá pochopit naše emoční překážky. Po očistě diamantem budete zářit a dosahovat dokonalosti skrze objevování svého nejvyššího potenciálu. To vám přinese klid a vnitřní mír. Diamant také dokáže odvrhnout negativní emoce a myšlenky, které si k vám mohou najít cestu a tím zvyšuje vaši fyzickou, mentální I duchovní energii. Také umožňí, aby se ve vašem životě začaly dít nové věci. Zvýší vaši energii na mnoha úrovních čímž zpomalí poces stárnutí. Na fyzické úrovni pomáhá regenerovat tělo až na buňečné úrovni. Italské slovo „Amante de Dio“ znamená “milenec Boha”což napovídá tomu, že diamanty nás přibližují duchovním sférám a božství.

Více informací o vlastnostech diamantů a diamanovém světle (pouze anglicky):

www.kliceksrdci.cz/l/diamantove-energie-meditace/
www.crystalvaults.com/crystal-encyclopedia/diamond
www.diamondlightworld.net
www.consciousness-evolving.com/Transformation_via_di…