Fyzikální analýza Pekla skrze Boylův zákon

Fyzikální analýza Pekla skrze Boylův zákon

Následující článek popisuje odpověď studenta chemie Arizonské Univerzity na bonusovou otázku, která zněla:

Je Peklo exotermické (vyzařuje teplo) nebo endotermické (pohlcuje teplo)?

Většina studentů pro zodpovězení otázky použila úvahu na základě Boylova zákona, který popisuje závislost mezi tlakem a objemem plynu při dané teplotě.

Odpověď jednoho studenta však profesora zaujala natolik, že se o ní podělil se svými kolegy a díky tomu se následně dostala i na internet a nyní může poučit a pobavit i Vás 🙂

Zde je:

„ Za prvé potřebujeme vědět jestli se objem pekla mění s časem. Tzn., potřebujeme znát poměr mezi dušemi, které do pekla přicházejí a těmi, které ho opuštějí. Jak víme, je velmi nepravděpodobné, že by duše Peklo opouštely a tudíž budeme předpokládat, že jakmile se jednou duše do pekla dostane, tak už z něj nikdy neodejde. Abychom zjistili množství duší, které do pekla přicházejí tak se podíváme na různá náboženství, která dnes ve světě existují.

Většina těchto náboženství říká, že pokud nejste jejich členem tak půjdete do pekla. A jelikož existuje více než jedno náboženství a nikdo není vyznavačem více než jednoho z nich, tak si můžeme domyslet, že všechny duše jdou do pekla. Při neustále rostoucím množství narození a úmrtí se tedy můžeme domnívat, že množství duší jdoucích do pekla roste exponenciálně.

Nyní se podíváme na poměr změny objemu pekla, protože Boylův zákon říká, pokud má teplota a tlak v pekle zůstat konstantní, pak musí objem pekla narůstat úměrně množství duší , které do něj přicházejí.“

„To nám dává 2 možnosti řešení problému:“

  1. „Pokud se Peklo rozpíná pomaleji než jaké je tempo přílivu duší, pak se bude teplota a tlak v Pekle neustále zvyšovat dokud se Peklo nerozpadne.“
  2. „Pokud se Peklo rozpíná rychleji než je je tempo přílivu duší, pak teplota a tlak v Pekle budou tak dlouho klesat až nakonec Peklo zamrzne.“

„Takže, která varianta je tedy správně?“ (Co myslíte vy? Kam se Peklo řítí?) 🙂

„Pokud zvážíme požadavek, který mi dala Tereza během prvního ročníku, kdy mi řekla „To dřív Peklo zamrzne, než se s Tebou já vyspím.“ a pokud vezmeme v úvahu fakt, že se se mnou Teresa minulou noc vyspala, potom varianta číslo 2 musí být správně. Tudíž jsem si jist, že Peklo je exotermické a už zamrzlo. Logickým následkem je, že už nepřijímá žádné další duše a tedy jediným místem kam mohou jít je Nebe. Tímto se také potvrzuje existence božské bytosti, což by vysvětlovalo proč minulou moc Tereza stále křičela „Ó můj bože, Ó můj bože ….“

Závěrem zbývá jen podotknout, že student za svoji odpověd získal plný počet bodů 🙂