Uprchlická krize, nebo-li zkouška dospělosti

UPRCHLICKÁ KRIZE, nebo-li ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI pro lidstvo

(poselství z ranní vycházkové meditace 28-8-2015, Pavel Haičman)

Také ke mne poslední dobou přichází stále více informací o vysokých počtech uprchlíkú směřujících do Evropy. Ačkoliv uprchlická krize už trvá několik let a miliony lidí jsou vyhnáni ze svých domovů a žijí ve velice bídných podmínkách, musím přiznat, že snad až nyní začínám vnímat, že se mne tato otázka také týká. A skutečně problém uprchlíků už dávno není lokální záležitostí, ale je to problém k jehož řešení bude zapotřebí společného úsilí celého světa. Dnes mi přišlo, že tento problém je ve skutečnosti “zkouška dospělosti” naší civilizace. K jeho řešení bude třeba provést integraci mužského a ženského principu. Mužský princip využívající hrubé síly, tento problém zpúsobil, ženský princip ho však se svojí bezpodmínečnou láskou a přijetím vyřešit nedokáže. Dnes už jsme si vědomi toho, že silou tuto situaci nevyřešíme. Avšak díky duchovnímu probouzení, které mohutně probíhá napříč vyspělým světem se objevuje stále více lidí, kteří by rádi tuto situaci řešili skrze lásku, sdílení až rozdání se dle hesla “Čím víc dám, tím více dostanu.” a slepě doufají, že když se obětují, pak někdo přijde a pomůže jim. Toto je však mnohem nebezpečnější řešení, než se pokoušet aplikovat hrubou sílu.

Podívejte se na mapu. Po nás, už nemá kdo přijít, už není kam utéct!!!

refugees 1

refugees 2

refugee day

To co se dnes děje ve světě už tady kdysi bylo

Všichni jsme slyšeli o vyspělých civilizacích, které se pak téměř ze dne na den ztratily v propadlišti dějin. Ano, také tyto civilizace byly vystaveny zkoušce dospělosti a zřejmě tušíte jak dopadly. Mnozí z nás tam tenkrát byli a neseme v sobě bolavou vzpomínku na naše selhání. Dnes přichází další šance a možná právě proto si začínáme tolik vzpomínat na minulost. Žít ze srdce, nebýt kontrolován ani našimi instinkty ani touhami, odevzdat kontrolu a plynout, je krásná věc. Pokud se však našich instinktů a tužeb zřekneme, nebude to cesta vzhůru, ale jen další začátek konce.

Fall of Atlantis

 

Cesta srdce není o obětování se!!!

Cesta srdce v sobě musí zahrnout všechny předchozí úrovně, touhu žít a přežít, schopnost vnímat naše emoce, ale nebýt jimi kontrolován. Musíme být schopni se podívat bolesti do očí, uvědomit si, že bolest kterou cítíme při pohledu na trpicí je naše vlastní a že řešení se neskryva v reakci na bolest ale v jejím přijetí a až tehdy můžeme prohlédnout skrze bolest ke kořenům problému, který ji způsobil a zde hledat a aplikovat řešení. K tomu potřebujeme přijmout a využít naši sílu, která vedena moudrostí srdce společně s vizí lepšího světa a uvedoměním si toho, že jsme součástí něčeho většího nás může provést bouřlivými časy, které nás čekají a jen tak můžeme úspěšně složit tuto zkoušku a uspět tam, kde jsme předtím už tolikrát selhali.

 

 

Sacred masculine

– Pavel Haičman –